SLOVBYS s.r.o. – pestovateľ a spracovateľ zemiakov

Slovbys, s.r.o. od svojho vzniku v roku 1999 intenzívne pracuje so zemiakmi. V sídle spoločnosti na Továrenskej ulici v Spišskej Belej okres Kežmarok má vybudované skladovacie a spracovateľské kapacity na objem 2 500 až 3 000 t zemiakov. Toto množstvo pochádza z vlastného pestovania v podtatranskej oblasti. Výroba a následne predaj je smerovaný na dva úžitkové smery, a to na sadivovékonzumné zemiaky.
Sadivové zemiaky ponúkame minimálne v 13-tich odrodách od veľmi skorých, cez skoré a stredne skoré vhodné na dlhodobé skladovanie. Výber odrôd je dostatočný pre všetky pôdnoklimatické oblasti Slovenska. Ponukový list je na stránke každoročne aktualizovaný. Konzumnými zemiakmi zásobujeme stálych odberateľov celoročne. Môžu byť vytriedené neupravované – klasické zemiaky, alebo polotovary. Sú to ošúpané, rôzne krájané po 5 kg vákuovo balené. Do kuchýň ich dodávame 2 až 3 krát týždenne. Spotreba takto pripravených zemiakov má stúpajúci odbyt.

Všetkých návštevníkov našej stránky vítame a na kontaktných telefónnych číslach Vám radi poradíme.

Ponuka odrôd

Starostlivosť o zemiaky

Chemické prípravky

Vážený pestovateľ

Pre nákup našej sadby ste sa rozhodli správne. Kvalita sadby je úradne skúšaná a odrody vyberané niekoľko rokov pred ich uvedením na trh. Dodržaním zásad pestovania, podľa priloženého návodu, sa určite potešíte z peknej úrody výborných zemiakov. Vyskúšajte aj iné odrody z našej ponuky:

Veľmi skoré: – ich vegetačná doba, to je od výsadby po ukončenie vegetácie je 115 až 120 dní, ale úroda sa dá zbierať už po 80-tich dňoch.
Skoré odrody:– v tejto skupine je vegetačná doba okolo 125 dní. Rast hľúz je pomerne rýchly a zemiaky sú vhodné na zimné skladovanie.
Skoré odrody: – majú vegetačnú dobu do 130 dní. Ich úrody sú vysoké a sú predurčené na dlhodobé skladovanie.
Stredne neskoré a neskoré odrody sú určené hlavne na výrobu škrobu alebo na iné priemyselné spracovanie. Vegetačná doba nad 130 dní a pomalšia tvorba úrody už nie je vhodná na malovýrobu.

 

Prvým krokom každého pestovateľa zemiakov má byť zabezpečenie zdravej, uznanej zemiakovej sadby vhodnej odrody podľa účelu pestovania a pestovaťeľských podmienok.

Menu