Návod na pestovanie zemiakov pre záhradkárov

Dávky hnojív a pesticídov sú orientačné na 10 m2.

Návod na pestovanie zemiakov pre záhradkárov

Dávky hnojív sú orientačné na 10 m2.

Na vyhnojenie plochy potrebujeme 50 – 70 kg vyzretého maštaľného hnoja alebo kompostu so zapravením do pôdy v jeseni .Podľa úrodnosti pôdy doplniť priemyselnými hnojivami pred výsadbou, napr. NPK 0,5 – 1 kg. Sadíme v spone 27-30 cm x 60-75 cm do hĺbky 8 cm od vrcholu plytšieho hrobku Pri postrekoch proti plesni zemiakovej je vhodné doplniť výživu listovými hnojivami alebo do závlahy pridať výluh hydinového trusu.

Bezburinnosť porastu zabezpečíme okopávaním, resp. aplikáciou herbicídnych chemických prípravkov pred vzídením alebo po vzídení do výšky zemiakov 10 cm. Pri zaburinení pýrom plazivým je nutný postrek niektorým graminicidom. Výška porastu zemiakov nerozhoduje, ale pýr musí mať viac listov na vstrebanie prípravku. Keď porast dosiahne výšku 20-30 cm, zabezpečíme jeho vysoké ohrnutie. Čím sú riadky vyššie, tým majú hľuzy viac priestoru na rast a sú lepšie chránené pred plesňou zemiakovou.

Ochrana pred pásavkou zemiakovou – zber chrobákov alebo chemické ošetrenie insekticídnymi  prípravkami.

Ochrana proti plesni zemiakovej – minimálne 4 – 5 postrekov fungicídnymi prípravkami v 10 – 14 dňových intervaloch. Nedoporučuje sa používať celú vegetáciu jeden prípravok, ale striedať ich. Pri silnejšom napadnutí vňate plesňou zemiakovou je nutné vňať pokosiť a zo záhonu zlikvidovať. Zamedzí sa tým prenos plesne z vňate na hľuzy a hnilobe uskladnených zemiakov. Vývoj prípravkov na ochranu rastlín je rýchly a vždy je potrebné sledovať aktuálnu ponuku a návody na použitie.

Predklíčenie – výrazne urýchli vzchádzanie a zber. Sadbu rozložiť v jednej až troch vrstvách minimálne 3 týždne pred výsadbou pri teplote 15-18 °C na svetle a opatrne ručne sadiť

Zavlažovanie je nevyhnutné pri nástupe dlhšieho obdobia horúčav a suchaDávku vody dávame vyššiu, napr. 300 l/10 m2 v 7 až 10 dňových intervaloch. Závlahu volíme radšej podmokom ako postrekom na list, aby sme nezvýšili riziko šírenia plesne zemiakovej. Zavlažujeme pred plánovaným postrekom proti plesni a nie po postreku.

Skladovanie: dlhodobo skladovať pri teplote 3 až 5°C v tmavých a vetraných priestoroch.

Menu